Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5773
Title: Sinh Hoạt Sao Nhi Đồng Trong Trường Tiểu Học Ở An Giang
Authors: Bi, Thái Thị
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Đoàn đội
Sao nhi đồng
An Giang
Issue Date: 2001
Abstract: Đề tài báo cáo về các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và công tác nhi đồng; Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh với Nhi Đồng Hồ Chí Minh; Công tác nhi đồng và Sao nhi đồng và những điểm cần lưu ý trong công tác giáo dục nhi đồng, một số phương pháp chủ yếu trong công tác giáo dục nhi đồng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5773
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sinhhoatsaonhidong.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.