Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5773
Nhan đề: Sinh Hoạt Sao Nhi Đồng Trong Trường Tiểu Học Ở An Giang
Tác giả: Bi, Thái Thị
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Đoàn đội
Sao nhi đồng
An Giang
Năm xuất bản: 2001
Tóm tắt: Đề tài báo cáo về các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và công tác nhi đồng; Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh với Nhi Đồng Hồ Chí Minh; Công tác nhi đồng và Sao nhi đồng và những điểm cần lưu ý trong công tác giáo dục nhi đồng, một số phương pháp chủ yếu trong công tác giáo dục nhi đồng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5773
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
sinhhoatsaonhidong.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.