Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5790
Title: Lập Thang Điểm Môn Điền Kinh Ở Trường Đại Học An Giang.
Authors: Hùng, Trần Ngọc
Keywords: Thể dục thể thao
Thang điểm
Điền kinh
Trường đại học an giang
Issue Date: 2001
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các cơ sở lý luận để thiết lập thang điểm bằng cách khảo sát thực tế, tổ chức lấy số liệu, xử lý số liệu, ho ra bảng điểm gốc, so sánh với các trường trong khu vực và ho ra bảng điểm ứng dụng cho trường Đại Học An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5790
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lapthangdiem.pdf
  Restricted Access
814.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.