Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5790
Nhan đề: Lập Thang Điểm Môn Điền Kinh Ở Trường Đại Học An Giang.
Tác giả: Hùng, Trần Ngọc
Từ khoá: Thể dục thể thao
Thang điểm
Điền kinh
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2001
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các cơ sở lý luận để thiết lập thang điểm bằng cách khảo sát thực tế, tổ chức lấy số liệu, xử lý số liệu, ho ra bảng điểm gốc, so sánh với các trường trong khu vực và ho ra bảng điểm ứng dụng cho trường Đại Học An Giang.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5790
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lapthangdiem.pdf
  Restricted Access
814.18 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.