Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5798
Title: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ
Authors: Nghị, Đoàn Thanh
Hòa, Nguyễn Văn
Lâm, Lê Minh Tuấn
Hải, Huỳnh Phước
Tùng, Nguyễn Hoàng
Anh, Lê Hoàng
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông tin
Kĩ thuật phần mềm
Databases
Information technology
Software engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) trong phạm vi Trường Đại học An Giang từ năm 2000 đến 2016; và các vấn đề tài của Trường Đại học An Giang được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang hỗ trợ và cấp kinh phí; Xây dựng phần mềm trực tuyến giúp cán bộ, lãng đạo đơn vị có thể cập nhật, cung cấp, thống kê, báo cáo thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, và giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết công việc; Chuẩn hóa quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa thông qua việc tin học hóa
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5798
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thanh Nghi.NCKH00277.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.