Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5883
Title: So Sánh Những Ưu Và Nhược Điểm Của Sách Giáo Khoa Vật Lý Lớp 10 Theo Chương Trình Mới Và Chương Trình Cũ (Bộ I Ban Khoa Học Tự Nhiên)
Authors: Dung, Lý Thị Thanh
Thoa, Nguyễn Thị Kim
Keywords: Sách giáo khoa
Vật lý
Lớp 10
Khoa học tự nhiên
Issue Date: 2004
Abstract: Đề tài so sánh sự khác biệt của sách giáo khoa Vật lí lớp 10 theo chương trình cũ và chương trình mới từ đó rút ra được ưu và khuyết điểm. Thông qua những ưu, khuyết điểm của sách giáo khoa mới từ đó đề xuất ý kiến và phương pháp giảng dạy để khắc phục được những hạn chế đó. Đồng thời nhận định được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5883
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sosanhnhunguuvanhuocdiem.pdf
  Restricted Access
994.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.