Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5888
Title: Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Của Học Sinh Khối Lớp 10 Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thoại Ngọc Hầu Thông Qua Hoạt Động Đối Thoại Và Đóng Kịch
Authors: Hiền, Mạnh Bửu
Keywords: Phương pháp học tập
Tiếng anh
Lớp 10
Trung học phổ thông
An Giang
Issue Date: 2004
Abstract: Đề tài nghiên cứu và điều tra việc sử dụng hoạt động đối thoại và đóng kịch ở trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Tìm hiểu cách thức tổ chức hiệu quả cho học sinh đối thoại và đóng kịch để đề ra phương pháp cải thiện khả năng nói tiếng Anh cho học sinh THPT nói riêng và chất lượng học tập môn tiếng Anh ở trường THPT nói chung.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5888
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
renluyenkynangnoitienganh.pdf
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.