Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5890
Title: Tình Hình Hứng Thú Học Tập Môn Tiếng Pháp Của Sinh Viên Chuyên Ngành Tiếng Anh Trường Đại Học An Giang
Authors: Hải, Trương Lệ
Keywords: Phương pháp học tập
Tiếng pháp
Trường đại học an giang
Issue Date: 2004
Abstract: Đề tài tìm hiểu thực trạng việc học tập, tiếp thu môn tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh để thấy rõ hứng thú của sinh viên đối với ngoại ngữ này, từ đó tìm hiểu và phân tích nguyên nhân của thực trạng thiếu hứng thú trong học tập của sinh viên. Ngoài ra, đề tài còn tìm hiểu nguyện vọng, ý kiến của sinh viên đối với cách giảng dạy và học tập môn tiếng Pháp để giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh trong cách thức phân phối thời gian, nội dung học tập môn tiếng Pháp cho phù hợp với sinh viên. Từ việc tìm hiểu thực trạng học tập, phân tích nguyên nhân, tìm hiểu ý kiến của sinh viên mà có cơ sở để đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong cách thức giảng dạy và học tập môn tiếng Pháp, kiến nghị những hình thức tổ chức dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, tăng hứng thú, giúp sinh viên học tập một cách có hiệu quả nhất, nói cách khác là nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5890
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tinhhinhhungthuhoctap.pdf
  Restricted Access
629.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.