Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6806
Title: Tác dụng của Cadmium đối với con người và gia súc
Authors: Năng, Lê Tài
Keywords: Cadmium
Sức khỏe
Issue Date: 17-Jun-2008
Series/Report no.: 030
Abstract: Bài viết giới thiệu về Cadmium và sự ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe con người, gia súc và cây trồng. Bài viết cũng trình bày một số chính sách kiểm soát sự tích lũy Cadmium
Description: Thông tin khoa học số 030
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6806
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Tai Nang.pdf
  Restricted Access
125.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.