Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6838
Title: Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở An Giang
Authors: Huy, La Hồng
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 27-Oct-2006
Series/Report no.: 027
Abstract: Năm học 2002 – 2003 Tỉnh An Giang có 29.127 học sinh bỏ học, chiếm tỉ lệ 9,1%. Vì vậy vấn đề khắc phục tình trạng học sinh bỏ học (KPTTHSBH) ở Tỉnh An Giang là một vấn đề bức xúc cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài, cần phải quan tâm nghiên cứu. Đề tài tập trung khảo sát thực trạng, xác định nguyên nhân tình trạng học sinh bỏ học ở trường tiểu học và trung học cơ sở của Tỉnh An Giang đồng thời xây dựng mô hình và tiến hành thử nghiệm ở 8 trường phổ thông theo sự chọn lựa của Phòng giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.
Description: Thông tin khoa học số 027
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6838
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thuc trang va giai phap khac phuc hoc sinh bo hoc.pdf
  Restricted Access
198.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.