Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6865
Title: Tham luận tại lớp tập huấn dự án PHE tháng 7 - 2005
Authors: Dũng, Vũ Tiến
Keywords: Phe
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 023
Abstract: Vấn đề được đặt ra ở đây là “Dạy và học những gì? Dạy và học như thế nào để đạt hiệu quả trong các kì thi tuyển sinh ĐH và CĐ. Đây là một phạm trù lớn thuộc về lý luận dạy học và thực tiễn. Trong tham luận này, tôi xin được trình bày về hai mặt của vấn đề đó là Dạy và học – Lý luận và thực tiễn. Sau đây chỉ là những suy nghĩ bước đầu của cá nhân tôi về vấn đề đó.
Description: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6865
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -tham luan du an PHE.pdf
  Restricted Access
120.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.