Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6908
Title: Cần có giải pháp mới về viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục ở An Giang
Authors: Huy, La Hồng
Keywords: Sáng kiến kinh nghiệm
Giáo dục
Issue Date: 26-Oct-2006
Series/Report no.: 024
Abstract: Bài viết giới thiệu đôi nét về tình hình viết sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục ở các trường phổ thông, những mặt đạt được và các khó khăn hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm.
Description: Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6908
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -giai phap moi cho skkn ag.pdf
  Restricted Access
151.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.